Ostatnie Ostrzeżenia czyli kim jest i co głosi w książce pt. „Księga Prawdy” Maria Divine Mercy zwana w Polsce Marią Miłosierdzia Bożego?

Człowiek głęboko przeżywający sprawy wiary, ale i ten, który oddalony jest od Kościoła, staje obecnie często wobec informacji o nowych wizjach, proroctwach, przesłaniach. Jak powinien się zachować? W każdym z takich przypadków nie jest roztropne pochopne ich przyjmowanie ani zbyt pospiesznie odrzucanie i potępianie. Aby nie odrzucić tego, co daje nam Bóg jak mannę na obecnej duchowej pustyni ani aby nie przyjąć tego, co pochodzi od najsprytniejszego zwodziciela, dobrze jest podjąć trud rozeznawania.

Zachęca nas do tego Pismo Święte słowami: „Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.” (1 Tes 5,19-22). Mamy więc nie lekceważyć, lecz badać, aby przyjąć to, co szlachetne, a odrzucić to, co złe.

Nie każdy jednak posiada wystarczającą wiedzę, aby przebadać zjawisko duchowe samodzielnie, zwłaszcza jeśli towarzyszą mu liczne orędzia. Można więc oprzeć się na autorytecie ludzi doświadczonych, o ile wiemy, że oni zadali sobie trud przebadania jakiejś wizji, proroctwa czy przesłania. Pokusa zbyt szybkiego odrzucenia ze słowami: „Mnie Pismo Święte wystarczy” lub „Objawienie zakończyło się wraz z ostatnim apostołem” dotknąć może każdego – zarówno prostej osoby świeckiej, jak i utytułowanego duchownego czy hierarchy. Można zatem szczerze pomodlić się o rozeznanie, prosząc o znak od Boga, czy prorok, jaki pragnie zdobyć naszą przychylność i przekazać nam treści rzekomo pochodzące z nieba, jest wiarygodny i czy podążając za nim, damy posłuch Bogu czy diabłu.

Na tej stronie prezentujemy zasady rozeznawania, zachęcamy do modlitwy oraz prezentujemy to, co rozeznali inni, czytając wnikliwie pisma Marii McGovern z Irlandii (Marii Miłosierdzia Bożego). Nie ma tu ocen pochopnych, są przemyślane i przemodlone owoce refleksji osób zatroskanych o jedność Kościoła katolickiego, jego zdrowe nauczanie oraz trwanie Bożej owczarni wokół Pasterza danego nam z Bożej Opatrzności, aby nas strzegł aż do powrotu Chrystusa, którym jest obecnie Franciszek.

Jeśli tutaj trafiłeś, na pewno nie jest to przypadek. Przeczytaj, przemyśl i koniecznie pomódl się o rozeznanie. Poproś w głębi serca, aby Bóg ukazał Ci Prawdę. Duch Święty oświeca szczerze szukających Prawdy. Nie stawiajmy Mu barier. Pozwólmy, aby nam odpowiedział i nas poprowadził.